Parterstvo K2 potpisalo Ugovor sa Ministarstvom

Parterstvo K2 potpisalo Ugovor sa Ministarstvom

Dana 18. februara 2020. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sektor za ruralni razvoj i Uprave za agrarna plaćanja potpisan je Ugovor o odobravanju podsticaja na osnovu Javnog poziva za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u skladu sa LEADER pristupom.

Ugovor su potpisali predsednik Partnerstva za ruralni razvoj Sremski Karlovci – Kovilj Radovan Mišić i vršioc dužnosti direktor Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović.