You are currently viewing Radni sastanak u Sremskim Karlovcima

Radni sastanak u Sremskim Karlovcima

  • Post author:
  • Post category:LSRR

Dana 22. 05. 2020. sa početkom u 18:00 časova u Ekološkom centru „Radulovački“ u Sremskim Karlovcima održan je sastanak dela članstva Partnerstva sa ciljem da se informišu članovi iz Sremskih Karlovaca o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo, imajući u vidu naše obaveze koje imamo u pogledu rada na izradi LSRR a sve to opterećeno ozbiljnom pretnjom Korona virusom u proteklom periodu.

Vreme je da nastavimo sa započetim poslom, u uslovima poštovanja mera zaštite od Covid 19, i organizujemo skupštinu udruženja, potvrdimo organizacijske i kadrovske promene koje su nastale u dogovoru sa Ministarstvom i našom međusobnom telefonskom komunikacijom.

Dejan Gluvačević je podsetio prisutne na koncept izrade LSRR, načine rada i planiranu dinamiku.

Prisutni članovi su izneli svoja mišljenja i podržali nastavak rada Partnerstva.

Dogovorili smo se da organizujemo skupštinu Partnerstva, u subotu, 30.05.2020. u Ekološkom centru „Radulovački“, kako bi smo potvrdili i doneli odgovarajuće odluke za uspešniji rad Partnerstva i počeli rad na izradi Lokalne strategije ruralnog razvoja Sremski Karlovci – Kovilj.