You are currently viewing PANEL DISKUSIJA NA TEMU „IPARD III – PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA – KAKO DO SREDSTAVA“

PANEL DISKUSIJA NA TEMU „IPARD III – PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA – KAKO DO SREDSTAVA“

U sali Kulturnog centra u Baču, 2 marta 2021 realizovana je Panel diskusija na temu „IPARD III – podrška poljoprivrednicima – kako do sredstava“ u sklopu projekta „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“  koji predstavlja integrativnu građansku inicijativu koja ima za opšti cilj pružanje  podrške građanima opštine Bač da se uključe u razvojne procese lokalne zajednice a sprovodi ga udruženje građana  Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca u saradnji sa Turističkom organizacijom Bač, koji je  deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Panelisti su bili Jasmina Miljković, šefica upravljačkog tela IPARD programa u R. Srbiji, MPŠV, Slobodan Živanović, rukovodilac grupe u Sektoru za ruralni razvoj, MPŠV, Darko Milanković, podsekretar u Sekretarijatu za reginalni razvoj AP Vojvodina i Mladen Petreš, pomoćnik sekretara u Sekretarijtu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodina.

Učesnici su bili građani Bača, poljoprivrednici, oragnizacije civilnog društva, predstavnici javnog sektora, Mreža Lagova Srbije, predstavnici partnerstava za ruralni razvoj iz Vojvodine i Bača.

Moderator sastanka je bila gđa Jelena Kovačević, rukovodilac u Odeljenju za poljoprivredu, privredu i ekonomski razvoj opštine Bač.

Panelista Jasmina Miljković je upoznala prisutne da je priprema IPARD III programa za period 2021-2027. godine uveliko  u toku! IPARD Upravlјačko telo vredno radi na pripremi IPARD III programa i prvi nacrti pojedinih poglavlјa dostavlјeni su već u februaru Evropskoj komisiji (EK). U skladu sa dobijenim smernicama EK, prvi nacrt kompletnog IPARD III programa očekuje se krajem marta ove godine. Podnošenje finalne verzije predviđeno je za septembar, dok se usvajanje IPARD III programa od strane EK očekuje krajem 2021. godine ili početkom 2022.

Republika Srbija se odlučila za sprovođenje sedam mera u okviru IPARD III programa. Novina u odnosu na IPARD II program jeste Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu. U saradnji sa SKGO i uz pomoć domaćih eksperata izrađena je „Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave, izazova i mogućnosti za korišćenje sredstava iz IPARD programa, kao i aktuelnog stanja ruralne infrastrukture” na osnovu čijih rezultata se priprema Mera 6. Rezultati analize pokazali su da je infrastruktura u naselјima u ruralnim područjima u znatno lošijem stanju u odnosu na gradska naselјa.

Značajni problemi u ruralnim područjima su kvalitet i količina isporučene vode, veliki broj domaćinstava bez priklјučka na javni kanalizacioni sistem, tretman otpadnih voda, sakuplјanje otpada, nerazvijena mreža lokalnih puteva ili neadekvatno održavanje postojećih. Unapređenje ruralne infrastrukture doprineće pobolјšanju kvaliteta života i uslova za razvoj poslovanja u ruralnim područjima. Korisnici Mere 6 biće JLS koje će imati mogućnost da ostvare povraćaj od 100% prihvatlјivih troškova investicije.

Pored ove mere, potencijalnim IPARD korisnicima na raspolaganju će biti: Mera 1: Investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava, Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, Mera 4: Agroekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje, Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup, Mera 7: Diverzifikacija polјoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i Mera 9: Tehnička pomoć, kao mera za jačanje kapaciteta i pružanje podrške u sprovođenju IPARD III programa.

Panelista Slobodan Živanović je govorio o finansiranju malih projekta Lokalnih akcionih grupa iz nacinalnih sredstava.

Učesnici su iskoristili mogućnost da kroz interaktivnu diskusiju razmene informacije i saznanja o aktuelnim aktivnostima i očekivanjima u sprovođenju IPARD III programa .

Panelista Darko Milanković je govorio o regionalnoj saradnji, uključio primere dobre prakse iz okruženja i naglasio da bez ruralnog razvoja nema ni regionalnog razvoja.

Panelista Mladen Petreš je predstavio aktivnosti Sekretarijata za poljoprivredu. Izneo je podatke koji su konkursi u toku kao i one koji će se dogoditi u toku godine. Učesnici su kroz interaktivnu diskusiju dali svoje komentare i iskustva u radu sa Sekretarijatom.

Nakon završene panel diskusije učesnicima je organizovan ketering.

Saradnik udruženju „DUNAV 1245“ na ovom projektu je i Turistička organizacija opštine Bač čiji su predstavnici nakon zvaničnog dela panel diskusije za sve zainteresovane učesnike upriličili stručno vođenje na lokalitetu najbitnijeg kulturno-istorijskog spomenika kulture u Baču, srednjevekovnoj tvrđavi.