You are currently viewing Projekat: „UREĐENJE KARLOVAČKOG DUNAVCA“

Projekat: „UREĐENJE KARLOVAČKOG DUNAVCA“

U skladu sa Ugovorom o korišćenju podsticaja za sprovođenje Programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju opštine Sremski Karlovci za 2022. godinu, a u skladu sa Lokalnom strategijom ruralnog razvoja 2020-2023. podsticaji i podrška programima koji se odnose na sufinansiranje projekta „UREĐENJE KARLOVAČKOG DUNAVCA“ koji doprinosi ostvarivanju strateških ciljeva „Izgradnja terena i staza na otvorenom“ i „Učionice na otvorenom“ u okviru strateškog prioritetnog cilja br. 4 sa liste indikativnih prioritetnih ciljeva usvojenih u okviru Lokalne strategije ruralnog razvoja 2020-2023. u iznosu od 600.000 dinara, Partnerstvo za ruralni razvoj „Sremski Karlovci – Kovilj“ je realizovalo:

Prioritetni projekat „UREĐENJE KARLOVAČKOG DUNAVCA“

Realizovane aktivnosti:

Realizacijom navedenih aktivnosti omogućen je završetak započetih radova na postojećim objektima i poboljšana postojeća infrastruktura na karlovačkom Dunavcu:

Aktivnosti:

  1.  Nastavljeno sa uklanjanjem šiblja, invazivnih biljnih vrsta, biljnog i komunalnog otpada duž atarskog puta nizvodno u pravcu toka Dunava u ukupnoj površini od 1000 m2 i održavanje atarskog puta uzvodno u pravcu toka Dunava u ukupnoj dužini od 1400 m, u čemu su angažovani radnici kosilice kao i volonteri koji će revitalizirati postojeći mobilijar. Nastavak održavanja atarskog puta u ukupnoj dužini od 1400 m, kao i angažovanje mehanizacije za mašinsko održavanje i utvrđivanje samog puta, kao i prostora oko neposredne blizine, u širini do 3 m, van atarskog puta.
  2. Uređenje – izravnavanjem platoa angažovanjem mehanizacije kao i nove količine zemljišta, sa leve strane gledano uzvodno u pravcu toka Dunava. Ukupna površina je cca 500 m2. Uređenjem platoa obezbeđena je nova uređena površina za realizaciju edukativnih, zabavnih i rekreativnih aktivnosti.
  3. Završetak platforme: obuhvata podove kao i postavljanje zaštitne ograde na platformi pored učionice na otvorenom, pristupačne i osobama sa invaliditetom. U okviru učionice u prirodi postavljene su dve ekološke kante za smeće.
  4. Postavljanje kapije: Neposredno na ulazu u specijalni rezervat prirode Koviljsko-Petrovaradisnki rit-Karlovački Dunavac postavljena je drvena kapija od bagremovih stubova, visine 5,5 m i širine 4,5 m, koja ima nadograđenu informativnu tablu na kojoj su grafički prikazane osnovne vrednosti specijalnog rezervata prirode Koviljsko – Petrovaradin rit. Nosivi stubovi su zbog svoje visine i težine ukopani 70 cm u zemlju i poduprti bagremovim stubovima kako bi novoizgrađena kapija bila sigurno i adekvatno postavljena. Postavljena kapija sa mapom sadrži logotipe partnerskih organizacija kao i izvor finansiranja. U neposrednoj blizini novoizgrađene učionice u prirodi postavljena je nova informativna tabla dimenzija (visina 3m, širina 1,5m) na kojoj su predstavljene neke od zaštićenih vrsta koje su prisutne na području Karlovačkog Dunavca. Izrađene su dve nove kante za smeće 50cm x 50cm. Otklonjeni su i nedostaci na prethodno napravljenim objektima (informacione table, učionica u prirodi, ograda…) koji su nastali nedoličnim ponašanjem pojedinih posetilaca.
  1. Osigurana vidljivost rezultata projekta: Vidljivost projekta je osigurana kroz saradnju sa drugim civilnim organizacijama, kao i sa lokalnim stanovništvom (posebno decom i mladima). Saradnja podrazumeva širenje informacija o realizovanom projektu i promociju Karlovačkog Dunavca kao sve organizovanijeg mesta pogodnog za rekreaciju građana Sremskih Karlovaca i posetilaca Sremskih Karlovaca, putem objava u medijima i društvenim mrežama. Organizovana je manifestacija kojoj su prisustvovali članovi koji učestvuju u projektu, u okviru koje će biti predstavljeni dosadašnji rezultati, kao i prezentacija širih vrijednosti područja sa planiranim elementima koji bi se realizovali u ovoj kalendarskoj godini.