You are currently viewing EVROPSKI PROJEKAT ZA LOKALNU DEMOKRATIJU

EVROPSKI PROJEKAT ZA LOKALNU DEMOKRATIJU

Mreža lokalnih akcionih grupa Srbije zajedno sa partnerskim organizacijama iz Francuske  Leader France i Estonije Eesti Leader Liit realizuje Erasmus+ projekat „European project for Local democracy in Serbia, France and Estonia“ (EPLD).

Od 18. do 21. oktobra predviđena je studijska poseta predstavnika francuskih i estonskih LAG-ova Srbiji.

Prvog dana posete održan je sastanak učesnika projekta sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Jasmina Miljković šefica IPARD upravljačkog tela, predstavila je stanje u LEADER pristupu u Republici Srbiji i planirane mere podrške kroz IPARD 3 program, a Sandra Macura, koordinator EPLD projekta za Srbiju govorila je o trenutnoj situaciji vezanoj za LAGove u Srbiji iz ugla samih organizacija i prezentovala nekoliko primera dobre prakse.

Thibaut Guignard predsednik francuske mreže i predsedavajući ELARD aisbl, pohvalio je zalaganja države u pravcu implementacije LEADER pristupa, ali i istakao potrebu da se LAGovi dodatno ojačaju i pomognu.

Učesnici posete tokom dana su obišli teritoriju Partnerstva K2 gde su posetili Ekološki Centar Radulovački i OOZ Benišek-Veselinović u Sremskim Karlovcima. Vladimir Budalić je upoznao prisutne sa aktivnostima Ekološkog centra Radulovački, koji je jedan od osnivača Partnerstva za ruralni razvoj Sremski Karlovci – Kovilj, a nakon toga ih proveo kroz centar Sremskih Karlovaca i upoznao ih sa kulturno istorijskim značajem grada.

Usledila je poseta vinariji Benišek Veselinović gde je domaćin bio Mirko Veselinović vlasnik. Gosti su imali priliku da u vinskom podrumu degustiraju proizvode ovog gazdinstva. Upriličen je ručak za sve prisutne.

Gosti su nastavili put ka Beočinu.