O nama

Partnerstvo K2  je udruženje građana, osnovano 17. avgusta 2019 godine, registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima,  obuhvata predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora  ruralnog područja Sremski Karlovci – Kovilj.

Područje Partnerstva K2 je koherentno, jasno definisano, sa stanovništvom dva naseljena mesta, u okviru teritorije dve jedinice lokalne samouprave, Sremski Karlovci i grad Novi Sad mesna zajednica Kovilj. Teritorija obuhvata površinu od 156 km2 sa 14.164 stanovnika.

Na području se nalaze zaštićena prirodna dobra: NP “Fruška gora” i Koviljsko-petrovaradinski rit.

Sedište Partnerstva K2 je u Sremskim Karlovcima.

Jedan od ciljeva radi kojih je osnovano, je implementacija LSRR područja Partnerstva K2 po metodi mobilisanja učesnika na lokalnom nivou radi sprovođenja aktivnosti ruralnog razvoja – LEADER pristupu;

Partnerstvo K2 razume lokalne probleme, identifikuje protivrečnosti, pruža kontakte i predstavlja ključni činioc u ruralnom razvoju područja Sremski Karlovci – Kovilj.