You are currently viewing Radni sastanak Sektorskih radnih grupa

Radni sastanak Sektorskih radnih grupa

  • Post author:
  • Post category:LSRR

Dana 11. 06. 2020. u prostorijama Ekološkog centra Radulovački i Dunav 1245 u Sremskim Karlovcima započeta je druga faza izrade Lokalne strategije ruralnog razvoja Sremski Karlovci – Kovilj. Održano je niz radnih sastanaka pet Sektorskih radnih grupa sa ciljem da se srede podaci dobijeni od građana u fokusnim radnim grupama i da se prečisti tekst  u svrhu definisanja konačnih lista sektorskih ciljeva, mera i projekata po merama.

Rad je počeo sa pripremnim koordinacionim sastankom radi dogovora kako će se raditi, nastavio se sa 3 radna sastanka u 5 strateških sektora i 2 koordinaciona sastanka svih 5 sektorskih radnih grupa za objedinjavanje ciljeva, mera i projekata, gde su članovi SRG svojim znanjem i iskustvom doprineli   kvalitetnoj listi ciljeva, mera i projekata po merama.

Rad je završen u kasnim večernjim satima nakon čega je poslužen ketering za sve učesnike.