You are currently viewing PRVA JAVNA RASPRAVA O PREDLOŽENOM SADRŽAJU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA (LSRR)

PRVA JAVNA RASPRAVA O PREDLOŽENOM SADRŽAJU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA (LSRR)

  • Post author:
  • Post category:LSRR

Dana 23.6.2020. u prostorijama Ekološkog centra „Radulovački“ u Sremskim Karlovcima je organizovana prva javna rasprava na temu predloga Lokalne strategije ruralnog razvoja (u daljem tekstu: LSRR) na teritoriji Sremski Karlovci-Kovilj u sklopu procesa izrade LSRR poverenog Partnerstvu za ruralni razvoj „Sremski Karlovci-Kovilj“ (u daljem tekstu: Partnerstvo K-2) od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na prvoj javnoj raspravi aktivno učešće je uzelo 23 građana iz Sremskih Karlovaca i Kovilja. Predsedavajući javne rasprave je bio Rajko Marinković, predsednik Partnerstva K-2.
Nakon uvodnog izlaganja predsedavajućeg, usledila je prezentacija Dejana Gluvačevića, koordinatora, tokom koje je sumiran tok celokupne realizacije procesa izrade LSRR. U delu prezentacije konkretnih rezultata – razvojnih predloga ciljeva, mera i predloga projekata po sektorskim oblastima koji su u participativnom delu procesa dobijeni i sumirani neposredno od srane građana, koordinator je pozvao predstavnije svih 5 sektorskih radnih grupa da prezentuju i obrazlože finalne rezultate građanskog učešća.

Predstavnici sektorskih radnih grupa u 5 sektorskih oblasti su prezentovali rezultate rada iz sprovedenog procesa, a nakon prezentacije, u okviru svake sektorske oblasti usledila je diskusija na kojoj su prisutni građani mogli da iznesu primedbe i sugestije za korekciju sadržaja pojedinih predloženih rešenja. Princip rada je bio da tamo gde bi bilo neslaganja oko predloženih rešenja, ona bi bila odbačena bez dalje diskusije, a rešenja oko koji je postignut konsenzus prisutnih bi bila usvojena. Tokom rada na javnoj raspravi nije bilo većih neslaganja, ali je usledila živa diskusija i javna rasprava je rezultirala sa konsenzusom postignutim oko 1 konkretnog predloga za izmenu predloženog sadržaja budućeg dokumenta LSRR:

1) U sektorskoj oblasti „Poljoprivreda“ je predloženo da se unese problematika unapređenja poljoprivredne infrastrukture u delu razvoja mreže atarskih puteva. Oko ovog predloga se nije vodila šira diskusija, jer je predlog odmah dobio konsenzus i bio prihvaćen od strane prisutnih. Na predlog učesnika iz Kovilja, prihvaćeno je da se u predloženi sadržaj unese sledeća formulacija:

                          CILj                                                            MERA                                                                  PREDLOG PROJEKTA

Unapređenje poljske infrastrukture               Razvoj mreže atarskih puteva                                Uređenje atarskih puteva

Javna rasprava je završen nakon 45-o minutnog rada.