You are currently viewing Info Dan K2 u Sremskim Karlovcima

Info Dan K2 u Sremskim Karlovcima

Dana 29. jula 2019. u 18 sati u kancelariji Udruženja „Dunav 1245“, Osnivački odbor za formiranje partnerstva za ruralni razvoj K-2 organizovao je okrugli sto „Info Dan K-2“ za građane Sremskih Karlovaca. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora.

Na sastanku su predstavljeni osnovni principi LEADER pristupa i način na koji ćemo koristiti ovaj državni instrument da realizujemo ruralni razvoj u našoj sredini , a sve u skladu sa Javnim Pozivom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podnošenje prijava za dodelu prava na podsticaj za podršku programima vezanim za pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja u 2019 godini.

Učesnici su upoznati da je Predsednik Opštine Sremski Karlovci  upoznat sa pokretanjem ove inicijative i da je dao svoju načelnu saglasnost koju će i pismeno potvrditi.

Osnivački odbor je pripremio Anketni list za građane koji su učesnici popunili.

Dogovoreno je da se organizuje Osnivačka skupština Partnerstva na potezu Kurjačka greda na levoj obali Dunava, gde se dodiruju teritorije Sremskih Karlovaca i Kovilja.