ODRŽANA SKUPŠTINA MREŽE LAG SRBIJE U ČAČKU

U Mrčajevcima, na teritoriji LAG Čačak-Gornji Milanovac 04.06.2023. godine održana je Redovna skupština Mreže Lokalnih akcionih grupa Srbije. Skupštini je prisustvovalo 9 od 13 delegata - predstavnika lokalnih akcionig grupa…

Continue Reading ODRŽANA SKUPŠTINA MREŽE LAG SRBIJE U ČAČKU

Projekat: „UREĐENJE KARLOVAČKOG DUNAVCA“

U skladu sa Ugovorom o korišćenju podsticaja za sprovođenje Programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju opštine Sremski Karlovci za 2022. godinu, a u skladu sa Lokalnom strategijom ruralnog razvoja 2020-2023.…

Continue Reading Projekat: „UREĐENJE KARLOVAČKOG DUNAVCA“

INICIJATIVNI ODBOR ZA IZGRADNJU DUNAVSKE GONDOLE U POSETI JP „GOLD GONDOLA“ NA ZLATIBORU

Na zahtev Inicijativnog odbora za izgradnju žičare "Dunavska gondola" u Sremskim Karlovcima i udruženja Dunav 1245, opština Čajetina je upriličila sastanak 22 marta 2022. u  10 sati u prostorijama Javnog…

Continue Reading INICIJATIVNI ODBOR ZA IZGRADNJU DUNAVSKE GONDOLE U POSETI JP „GOLD GONDOLA“ NA ZLATIBORU

FОRМIRАN INICIЈАТIVNI ОDBОR ZА IZGRАDNјU „DUNАVSKЕ GОNDОLЕ“

Nа оsnоvu rеаlizаciје klјučnоg strаtеškоg cilја br. 5. „ Bоlје pоvеzivаnjе Srеmskih Kаrlоvаcа i Kоvilја i urеđеnjе dunаvskоg priоbаlја nа pоdručјu Kоvilјskо-Pеtrоvаrаdinskоg ritа“, usvојеnоg dоkumеntоm Lоkаlnа strаtеgiја rurаlnоg rаzvоја 2020-2023.,…

Continue Reading FОRМIRАN INICIЈАТIVNI ОDBОR ZА IZGRАDNјU „DUNАVSKЕ GОNDОLЕ“