You are currently viewing Info Dan K2 u Kovilju

Info Dan K2 u Kovilju

Dana 05. 08. 2019. u  prostoru restorana „Na kraju sveta“ u Kovilju održan je okrugli sto „Info Dan K2“ za građane Kovilja, u organizaciji Osnivačkog odbora za formiranje Partnerstva za ruralni razvoj Sremski Karlovci – Kovilj.  

Na sastanku su predstavljeni osnovni principi LEADER pristupa i način kako ćemo koristiti ovaj državni instrument da realizujemo ruralni razvoj u našoj sredini, a sve u skladu sa Javnim Pozivom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podnošenje prijava za dodelu prava na podsticaj za podršku programima vezanim za pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja u 2019 godini.

Osnivački odbor je pripremio Anketni list za građane koji su učesnici popunili.

Dogovoreno je da predstavnici Kovilja obezbede saglasnost gradonačelnika Novog Sada za teritoriju MZ Kovilj za učešće u Partnerstvu i da se organizuje Osnivačka skupština Partnerstva na potezu Kurjačka greda na levoj obali Dunava, gde se dodiruju teritorije Sremskih Karlovaca i Kovilja.