You are currently viewing Radni sastanak Grupe za planiranje

Radni sastanak Grupe za planiranje

  • Post author:
  • Post category:LSRR

Dana 28. 05. 2020. sa početkom u 18:00 časova u Kovilju održan je sastanak sa članovima radne grupe Grupa za planiranje sa ciljem da se pripreme i edukuju članovi za početak rada na izradi LSRRR. Dejan Gluvačević je pripremio materijale za svakog člana grupe i pojasnio prisutnima naredne aktivnosti u pripremi i izradi LSRR.  Predviđeno je da radimo strategiju u pet sektorskih oblasti prema IPARD merama i tako će članovi i građani biti uključeni u pet sektorskih grupa i pet fokusnih grupa. Prisutni članovi su se dogovorili u kojoj sektorskoj grupi će biti uključeni i način kako da popune sektorske i fokusne grupe ostalim članovima.