You are currently viewing Opština Sremski Karlovci podržala Partnerstvo K2

Opština Sremski Karlovci podržala Partnerstvo K2

Na osnovu zahteva za sufinansiranje nabavke računarske opreme iz marta 2021. godine, opštinska uprava u Sremskim Karlovcima je odlučila da odobri ovaj zahtev i 29.12.2021. je sačinjen Ugovor o korišćenju podsticaja i podršku programima koji se odnose na realizaciju Lokalne Strategije ruralnog razvoja na teritoriji Partnerstva K2, a na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Opštinu Sremski Karlovci za 2021. godinu.

 

Ugovor je sklopljen na iznos od 100.000 dinara na bazi koga je nabavljen 1 računar (procesorska jedinica bez periferija) i 1 kolor štampač.

 Ovo je za sada jedina aktivnost ostvarena u 2021. godini, obzirom da Ministarstvo poljoprivrede za 2021. nije planiralo sredstva za podršku ruralnom razvoju preko partnerstava za ruralni razvoj.
 
U 2022. Ministarstvo poljoprivrede je opredelilo sredstva za finansiranje ruralnog razvoja po osnovu konkursa za realizaciju LSRR u okviru Nacionalnog programa  ruralnog razvoja i plan je da Partnerstvo K2 konkuriše kada se pojavi javni poziv.