INICIJATIVNI ODBOR ZA IZGRADNJU DUNAVSKE GONDOLE U POSETI JP „GOLD GONDOLA“ NA ZLATIBORU

Na zahtev Inicijativnog odbora za izgradnju žičare "Dunavska gondola" u Sremskim Karlovcima i udruženja Dunav 1245, opština Čajetina je upriličila sastanak 22 marta 2022. u  10 sati u prostorijama Javnog…

Continue ReadingINICIJATIVNI ODBOR ZA IZGRADNJU DUNAVSKE GONDOLE U POSETI JP „GOLD GONDOLA“ NA ZLATIBORU

FОRМIRАN INICIЈАТIVNI ОDBОR ZА IZGRАDNјU „DUNАVSKЕ GОNDОLЕ“

Nа оsnоvu rеаlizаciје klјučnоg strаtеškоg cilја br. 5. „ Bоlје pоvеzivаnjе Srеmskih Kаrlоvаcа i Kоvilја i urеđеnjе dunаvskоg priоbаlја nа pоdručјu Kоvilјskо-Pеtrоvаrаdinskоg ritа“, usvојеnоg dоkumеntоm Lоkаlnа strаtеgiја rurаlnоg rаzvоја 2020-2023.,…

Continue ReadingFОRМIRАN INICIЈАТIVNI ОDBОR ZА IZGRАDNјU „DUNАVSKЕ GОNDОLЕ“

U sklopu projekta EFYRA, (program Evropa za građane), u organizaciji udruženja Dunav 1245 Pozivamo Vas da uzmete učešće na „Ruralnom glasu“u petak, 1. oktobra 2021. sa početkom u 10.00 časova, hotel „Norcev“, Fruška goraPokrovitelј i učesnik manifestacije: Sekretarijat za polјoprivredu,…

Continue Reading